Pagina principală
 
Particpant la concursul WebTop

Constantin Bobeica - scriitor-publicist, "CLIPA CEA REPEDE"

     Astfel ai rămas, viezi în memoria număraţilor mohicani-rămăşiţă din numeroasa, gălăgioasa, laborioasa ceată dintr-a Vl-a de la "B. P Haşdeu", din acel îndepărtat martie 1944, când furtuna războiului ne-a împrăştiat în cele patru vânturi: majoritatea în refugiu, peste Prut, sub aripa ocrotitoare a Ţării şi a domnului Vasile Harea, care adunase la Buftea sumedenie de basarabeni „desţâraţi”, conducând un liceu ai refugiului, luptând în condiţiile insuportabile ale ocupaţiei sovietice nu numai pentru asigurarea existenţei fizice a numeroşilor învăţăcei, ci şi pentru a le da o pregătire teoretică temeinică.
     Noi, mai puţini, am rămas aici, să împărtăşim soarta celor mulţi, asumându-ne nobila, dar şi ingrata sarcină de viitori făclieri, călăuze ale îndelungatei rătăciri prin pustiul deceniilor a poporului rămas sub jug străin. Şi înainte-mergătorul, aidoma unui stâlp de foc, călăuzitor prin pâcla întunericului, a negării valorilor universal recunoscute, ai fost dumneata, SERGIU RÂDÂUŢANU - elev eminent, apoi student, doctorand - deschizător de noi orizonturi, asumându-ţi greul cel mai greu şi ducându-ţi cu demnitate şi bărbăţie crucea de corifeu, de lider. Savant de talie mondială, întemeietor a) şcolii de fizicieni, Sergiu Rădăuţanu, primul rector şi aşezător al Politehnicii chişinâuene, academician... Prea de multe ori ar trebui să repetăm calificativul primul, întâiul, dar aşa a fost...
     Câmpul gravitaţional cu o imensă arie, pe care l-ai creat în jurul personalităţii care erai, e şi azi la fel de puternic prin atracţia izvorâtă din incomensurabila sete de adevăr ştiinţific, filozofic, uman pentru care militai de la catedra profesorală sau de la cea a conferinţelor, simpozioanelor, congreselor internaţionale nu doar ca savant notoriu, ci şi ca om politic, pedagog, patriot. Căci n-a fost nici o durere obştească, naţională, umană care să nu-ţi fi lovit inima nobilă, sensibilă la cele mai imperceptibile unduiri ale nedreptăţii, minciunii, împilării.
     Cunoscându-ţi această hipersensibilitate în faţa râului, a nedreptăţii, duşmanii au ţintit fără greş în chiar altarul sufletului, profanându-l, lovind sălbatic, fără cruţare. Te revăd rănit în suflet, în acel ceas de taină şi durere, când mi-ai pus sub priviri extrasul din hotărârea cc-ului despre demiterea din funcţia de rector şi ctitor al Politehnicii (ultima calitate nu ţi-o putea contesta nici un ce, prin nici un "ucaz"). Pe lângă multe, nenumărate alte nelegiuiri, Bodiul & Co au săvârşit-o şi pe asta, atentând la autoritatea de profesor al profesorilor, părinte-îndrumător al cohortelor de studenţi, dar n-au putut să-ţi adumbrească nimbul de înainte-mergător şi - principalul - de Om. Da, rămaşii la vatră, nerefugiaţii, am plătit cu vârf şi îndesat actul de curaj, de credinţă gliei, idealurilor tinereţii: unii - cu ani de gulag fizic, siberian, alţii - cu acelaşi gulag moral, spiritual.
     Ca portdrapel al culturii şi spiritualităţii basarabene, ai împărtăşit soarta tuturor, cu inima încătuşată şi lovită. Nici de mirare că ea, atât de simţitoare şi rănită, a căzut răpusă în acel început de primăvară a lui '98.
     ...Prea devreme te-ai dus, ai căzut din plin, înalt zbor, dar traiectoria nu era orientată în jos; ai continuat calea spre înstelatul, luminosul firmament, unde sălăşluiesc nemuritorii, monumentalii feciori ai acestui atât de rodnic şi darnic pământ basarabean.
     P.S. Legat cu trup şi suflet de acest pământ, te-ai vrut mai aproape de el şi te-ai "gospodărit" cu o simplă casă ţărănească la Codreanca, prilej de a te rupe din forfota, zbuciumul urbei, de a-ţi reface forţele prin atingerea „anteică” de glie. Acum stă şi ea stingheră, cu streşinile plânse, dorindu-te, jelindu-te.