Pagina principală
 
Particpant la concursul WebTop

Tatiana Rotaru „La un an după dispariţia academicianului Sergiu Rădăuţanu”

     Acum un an, la 6 martie 1998, la Sankt-Petersburg, a încetat să bată inima celui care a fost academicianul Sergiu Rădăuţanu, savant de talie mondială în 'domeniul fizicii şi chimiei materialelor semiconductoare. Plecase în acest mare centru ştiinţific din Rusia la o întâlnire cu foştii săi colegi de la Institutul Fizico-Tehnic "A.loffe", unde si-a făcut stagiul în anii tinereţii şi si-a susţinut ambele teze de doctorat (f959; 1966). Moartea subită a lui Sergiu Rădăuţanu ne-a surprins şi ne-a cutremurat atunci pe foţi. A plecat în lumea celor drepţi aflându-se într-o altă tară, fără a-si lua rămas bun de la cei apropiaţi.
     De la această distantă de un an, putem mărturisi că îi simţim şi în prezent lipsa la Academia de Ştiinţe a Moldovei, unde a fost şef de laborator, vicepreşedinte al ASM, director al Centrului de Materiale Semiconductoare, şi la Universitatea Tehnică, pe care a fondat-o şi a condus-o timp de 10 ani, şi la primăria or. Chişinău, şi în alte instituţii de stat şi organizaţii obşteşti în care era activ prezent ca savant, expert, om cu o valoroasă experienţă profesională şi de viaţă. Energia creatoare, responsabilitatea, exigenţa faţă de sine şi faţă de cei din preajmă, pe de o parte, optimismul, dragostea de oameni şi de viaţă, pe de altă parte, mobiliza colectivele la fapte şi rezultate concrete. Ne lipseşte astăzi şi zâmbetu-i încurajator, glumele sale care adesea serveau drept elixir în momente de grea cumpănă ale vieţii noastre.
     Descendent dintr-o familie de intelectuali, un bunic cu studii făcute la Sorbona, tatăl - profesor de franceză, cunoscător a 9 limbi străine, mama - absolventă a conservatorului, reputatul savant a reprezentat plenar ştiinţa din Republica Moldova/înscriind merituoase pagini în istoria ei. în ultimii ani de viaţă academicianul Sergiu Rădăuţanu a lucrat cu însufleţire asupra unei mari lucrări de sinteză intitulată "Compuşii semiconductori ternari şi multipli", avându-i în calitate de coautori de prof,. doctor habilitat, membru-corespondent al AŞ MD E.Aruşanov, profesor doctor habilitat L. Culiuc, doctor V.Tăzlăvanu, doctor V.Turcanu. Potrivit unei recenzii a coleg ului său, acad. Dumitru Ghiţu, în carte e reflectată o activitate intensă a unui mare colectiv de cercetători în domeniul materiale compuse semiconductoare obţinute, elaborate, studiate şi implementate pe parcursul a câtorva decenii în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe. Nucleul lucrării, conform aceleiaşi surse, îl constituie cele peste 1000 de publicaţii ştiinţifice în mare parte găzduite în ediţii internaţionale de prestigiu, inclusiv 30 de monografii, culegeri de articole şi volume ale multiplelor conferinţe din domeniul respectiv, precum si mai mult de peste 100 brevete de invenţie. Mai apoi după editarea acestei lucrări, ce a constituit cartea de căpătâi a vieţii sale, Sergiu Rădăuţanu, parca intuindu-şi apropiatul sfârşit, a prezentat personal şi cu toată responsabilitatea lucrarea şi actele necesare la concursul pentru Premiul de Stat în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei pe anul 1998, titlul de laureat fiindu-i conferit pentru a doua oară ... postmortem.
     Un eveniment de importanţă majoră în viaţa republicii a constituit şi prima conferinţă ştiinţifică NATO la Chişinău organizată în 1996 de savantul Sergiu Rădăuţanu cu concursul primăriei.
     "Realizările cercetătorului Sergiu Rădăutanu în fizica şi chimia semiconductorilor, în aplicarea în tehnică a semiconductorilor multipli, în electronica corpului solid vor trăi veşnic, scria, acum un an, într-o telegramă de condoleanţe profesorul, doctor inginer Dorel Zugrărescu, membru: al Academiei Române, directorul Institutului de Geodinamică. Spiritul său va fi prezent în spiritul zecilor de doctori în ştiinţe şi al sutelor de cercetători pe care i-a format. Suntem speriaţi numai de faptul că, în acest moment, simţim în mod dureros că de azi înainte va lipsi liantul extraordinar pe care prezenţa sa reuşea săli asigure, păstrând alături personalităţii puternice şi impunând celor prezenţi să treacă peste neînţelegeri mărunte pentru a putea contribui împreună la construirea Edificiului Cunoaşterii, edificiu căruia marele nostru prieten dispărut i-a dedicat întreaga viaţă".
     La un an de la trecerea în nefiinţă a academicianul Sergiu Rădăuţanu, am putea vorbi şi despre realizările colegilor şi discipolilor săi cărei continua cauza, despre problemele extrem de complicate prin care trece Academia de Ştiinţe pentru păstrarea căreia a optat şi a luptat Domnia sa. Important este că memoria pentru savantul-fizician, profesorul şi omul Sergiu Rădăuţanu, a rămas vie, el este citat la diferite manifestări ştiinţifice şi cu alte ocazii, durerea dispariţiei sale stăruie, ca şi acum un' an, în sufletele celor care l-au cunoscut.
     Recent Prezidiul Academiei de Ştiinţe a adoptat o decizie privind imortalizarea numelor a trei savanţi fizicieni, dispăruţi în diferite perioade ale istoriei AŞM. Referitor la academicianul Sergiu Rădăuţanu a fost luată hotărârea de a se institui o bursă nominală pentru doctoranzi la Institutul de Fizică Aplicată. Într-un demers adresat Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei Academia de Ştiinţe roagă să fie conferit numele academicianului Sergiu Rădăuţanu Universităţii Tehnice (cu accepţia conducerii), precum şi unor instituţii din învăţământul preuniversitar.