Pagina principală
 
Particpant la concursul WebTop

DULGHERU Valeriu, dr. hab. Universitatea Tehnică a Moldovei „Sergiu RĂDĂUŢAN - primul rector al Institutului Politehnic din Chişinău”

     „Sunt puţine regiuni care au atâţia fruntaşi distinşi,
     dar necunoscuţi opiniei publice româneşti, din Basarabia”
      (Gheorghe Bezviconi)

     Sergiu Rădăuţan s-a născut la 17 iunie 1926 la Chişinău în Basarabia. După absolvirea cu succes a liceului „B.P.Haşdeu” din Chişinău a fost înmatriculat la Universitatea de Stat din Chişinău, pe care a absolvit-o în a. 1955. Dornic de a-şi aprofunda cunoştinţele pleacă la Leningrad în căutarea unui loc în doctorantură. Este admis în doctorantura Institutului Fizico-Tehnic „A.F.Iofe”, unde pregăteşte prima teză de doctorat, pe care o susţine în a. 1959. Teza de doctor habilitat în ştiinţe tehnice este susţinută în a. 1966 la Institutul Politehnic din Leningrad.
     Revenit la Chişinău este numit şef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată al A.Ş.M. Ceva mai târziu se implică în modul cel mai serios în pregătirea pentru deschiderea primei instituţii superioare de învăţământ tehnic din Republica Moldova – a Institutului Politehnic din Chişinău, care a fost deschis practic pe un loc viran în a. 1964. Graţie energiei sale, cunoştinţelor pe care le avea în mediul academic din cele mai prestigioase instituţii superioare din u.r.s.s. de pe atunci, împreună cu profesorul Aurel Marinciuc ş.a. a reuşit în scurt timp să completeze un colectiv profesoral-didactic profesionist, o bună parte din care erau originari din Moldova, împrăştiaţi prin diverse instituţii. A activat în calitate de rector al Institutului Politehnic până în a. 1973, când a fost demis în mod abuziv.
     Dl Sergiu Rădăuţan a trecut toate treptele ierarhice posibile. Cercetător ştiinţific şi şef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată al A.Ş.M. Titlul de conferenţiar îi este acordat în a 1966, iar cel de profesor – în a. 1967. În a. 1970 este ales membru corespondent al AŞM, iar în a. 1972 – academician al AŞM. Între anii 1967-1971 a ocupat postul de Preşedinte al Sovietului Suprem al R.S.S.M. În a. 1991 este ales membru de onoare al Academiei Române; în a. 1992 – membru de onoare al Academiei de Cosmonautică „K.E.Ţiolcovskii”, al academiei de Ştiinţe Inginereşti din Federaţia Rusă. În a. 1983 a devenit laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii. A fost vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, directorul Centrului de Materiale Semiconductoare la Institutul de Fizică Aplicată al A.Ş.M.
     Savantul Sergiu Rădăuţan are merite incontestabile. Domeniile de cercetări ştiinţifice şi activităţi inventive au fost:
     fizica şi chimia semiconductorilor;
     tehnologia şi aplicarea materialelor semiconductoare multiple
     şi electronica corpului solid.
     Are publicate cca 900 lucrări ştiinţifice, inclusiv manuale şi monografii şi peste 100 de invenţii. A fost conducător ştiinţific la mai bine de 60 teze de doctor în ştiinţe şi consultant ştiinţific la 9 teze de doctor habilitat. A organizat 7 Conferinţe Unionale în domeniul semiconductorilor şi una internaţională. A fost unul din organizatorii Congresului Internaţional al Academiei Româno-Americane la Chişinău (1973). A participat cu prezentări originale la numeroase simpozioane internaţionale în domeniul materialelor semiconductoare şi electronicii corpului solid la Paris, Moscova, Riga, Leningrad, Hamburg, Munchen, Cambridje, Marsilia, Geneva ş.m.a. A participat activ la elaborarea programelor de colaborare ştiinţifică şi tehnică dintre România şi Republica Moldova în calitate de membru al Comitetului Guvernamental Interministerial.
     A decedat subit la 6 martie 1998.