Memorii&Opinii
 
Particpant la concursul WebTop
 1. Aurel MARINCIUC - profesor universitar, doctor in stiinte fizico-matematice, "PRECIZARI SUBIECTIVE LA PORTRETUL UNUI RECTOR"


 2. Tudor S. Sisianu - profesor universitar, doctor in stiinte fizico-matematice, "AMINTIRI DESPRE MARELE OM SI SAVANT SERGIU ION RADAUTANU"


 3. Viorel TROFIM - doctor habilitat in stiinte tehnice, profesor universitar, UTM, "CALEA SPRE EVEREST"


 4. Andrei VARTIC - scriitor si regizor, "UN EROU AL TIMPULUI NOSTRU"


 5. Dumitru BATÂR - doctor habilitat in chimie, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat, "UN MESAJ LA MASA UMBRELOR"


 6. Dumitru Leşenco - , doctor în ştiinţe, Electrical Engineer, Austin, TX, USA, "IN MEMORIA ACADEMICIANULUI SERGIU ION RĂDĂUŢAN"


 7. Valentina Halitov - profesor universitar, doctor habilitat în medicină, „UN VREDNIC ACADEMICIAN - URMAŞ AL LUI ŞTEFAN”


 8. Vera Jitairi - doctor în medicină şi Gheorghe Jitari, jurist, fost procuror din Chişinău, „FRUMOS LA SUFLET ŞI LA CHIP”


 9. Mircea Snegur - primul Preşedinte al Republicii Moldova „UN ILUSTRU SAVANT ŞI UN MARE PATRIOT”


 10. Petru Soltan - academician al Academiei de Ştiinţe din Moldova "O şansă electorală ratată"


 11. Ion Tighineanu - membu-corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova, profesor, doctor habilitat, „VOM DUCE MAI DEPARTE ŞTAFETA MARELUI SAVANT”


 12. Ion. I. Valuţă - profesor universitar „Ascensiunea nefastă al excepţionalei personalităţi S. I. Rădăuţanu”


 13. Constantin Bobeica - scriitor-publicist, "CLIPA CEA REPEDE"