Profesorul USM, Mihail Kot, fondatorul şcolii experimentale de fizică a semiconductorilor (la stânga) cu discipolii săi: Victor Casian (viitor profesor la UTM, a predat şi în Algeria), Alexei Simaşchevici (viitor academician, director de Institut), Vitalie Târziu (viitor prorector la UTM), Ion Andronic (viitor profesor, şeful catedrei de fizică generală la UTM) şi - ultimul din dreapta - studentul la anul patru Sergiu Rădăuţan. (1954).