Tinerii fizicieni S. Rădăuţan şi I.Molodean înpreună cu alţi doi colegi de servici.