S.Rădăuţan cu participanţi conferinţei pe problemele fizicii semiconductorilor la Chişinău.