S.Rădăuţan cu conducătorul ştiinţific N. Goriunonova şi participanţi unei conferinţe la Moscova.