O delegaţie din Moldova: S.Rădăuţan, O. Derid, Şt. Munteanu la şedinţa unei conferinţe în Moscova.