S.Rădăuţan cu participanţi la un simpozion la Universitatea "M.Lomonosov" din Moscova.